ارزیابی و نظارت

: #28
تاریخ انتشار : شنبه, 31 تیر 1396 17:15
تعداد بازدید کننده : 6562
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
ارزیابی و نظارت
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

توانمندی و تجارب شرکت در حوزه ارزیابی، بازرسی و تدوین شیوه نامه های آن، موجب گردید تا از سال 1393، نسبت به توسعه فعالیت ها در این بخش اقدام و به این منظور واحد ارزیابی و نظارت ایجاد گردید.


عناوین فعالیت های شرکت در این بخش:


• کارگزار ارزیابی صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه های زیر:
      - ارزیابی 150 طرح و شرکت برای ارائه تسهیلات

      - نظارت بر 29 طرح دریافت تسهیلات

      - ارزیابی 2 طرح و شرکت برای سرمایه گذاری
      - ارزیابی 30 طرح و شرکت برای ارائه تسهیلات لیزینگ، صدور ضمانتنامه و نظارت بر تسهیلات لیزینگ

 
     


• کارگزار ارزیابی کار گروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در موارد زیر:
      - ارزیابی بیش از 1000 شرکت دانش بنیان در کل کشور تاکنون
      - ارزیابی قریب به 370 شرکت دانش بنیان برای برخورداری از معافیت های مالیاتی
      - ارزیابی 8 طرح درخواست معافیت از عوارض گمرکی
      - ارزیابی شرکتهای دانش بنیان متقاضی استقرار در حریم شهرهای بزرگ
      - بررسی اولیه برای تعیین نوع مالکیت شرکتهای متقاضی بررسی دانش بنیان برای حصول اطمینان از غیر دولتی بودن
      - ممیزی گزارشات ارزیابی برخی از کارگزاران ارزیابی
      - همکاری در آموزش کارشناسان ارزیابی دانش بنیان
      - ارزیاب تخصصی شرکت های دانش بنیان در حوزه تجاری سازی
      - ارزیاب تخصصی شرکت های دانش بنیان در حوزه نرم و هویت ساز و صنایع فرهنگی


• کارگزار ارزیاب فنی اختراعات مرکز فن بازار ملی ایران
      - ارزیابی فنی 70 طرح جهت ورود به بازار دارائی های فکری
 


• کارگزار ارزیابی پارک فناوری پردیس

      -  تعیین میزان معافیت مالیاتی شرکتهای عضو پارک 

      - کارگزار ارزیابی پارک فناوری پردیس در تعیین میزان معافیت حقوق پرسنل مستقر در پارک

 

همکاری با ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز از سال 94 در زمینه تدوین فهرست محصولات و خدمات دانش بنیان 

 

با توجه به توانمندی ها و تجارب حاصل از 30 سال فعالیت در حوزه فناوری های پیشرفته و صنعت، این شرکت آمادگی دارد، نسبت به ارائه خدمات به کلیه صندوق های پژوهش و فناوری، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و پژوهشگاه ها اقدام نماید.


برخی از عناوین خدمات قابل ارائه عبارتند از:
    - ارائه خدمات ارزیابی عملکرد
    - ارائه خدمات آموزش و توانمند سازی
    - طراحی ساختار، تدوین شیوه نامه های اجرایی

    - تدوین طرح های امکان سنجی

    - تدوین طرح های کسب و کار

 


برای مشاهده چارت فعالیت های واحد ارزیابی و نظارت کلیک کنید.

“ ارزیابی و نظارت ”