کلینیک مشاوره کسب و کار

: #351
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 4 مرداد 1396 11:48
تعداد بازدید کننده : 2038
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
کلینیک مشاوره کسب و کار
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

یکی از دغدغه ها و دلمشغولی های کارفرمایان و صاحبان صنایع و شرکت های کوچک و بزرگ، مسائل و مشکلاتی در خصوص سه موضوع: کار، تامین اجتماعی و مالیات می باشد و بعضا وقت و انرژی زیادی را صرف میکنند. آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر هریک از حوزه های فوق الذکر و در کنار داشتن مشاورین متخصص در هریک از این زمینه ها، باعث خواهد شد تا کارفرمایان به دوراز حواشی جانبی و با فراغ بال بر فعالیت های اصلی خود و سازمان تحت نظارت خود متمرکز شوند.

در این راستا کلینیک مشاوره کسب و کار در گام نخست اقدام به ارائه خدمات مشاوره در موضوعات ذیل نموده است: 

      - قانون کار
      - مالیات مستقیم
      - تامین اجتماعی

شایان ذکر است که در گام های بعدی، سایر موضوعات مهم در حوزه کسب و کار از جمله حسابداری، منابع انسانی و قراردادها به این موارد اضافه خواهند شد.

جهت اطلاع از خدمات قابل ارائه در هر یک از موضوعات فوق الذکر، از طریق لینک های ذیل به بخش مربوط به هریک از این موارد مراجعه فرمایید:

“ کلینیک مشاوره کسب و کار ”