خدمات مشاوره قانون کار

: #352
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 4 مرداد 1396 10:58
تعداد بازدید کننده : 1069
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خدمات مشاوره قانون کار
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سرفصل های خدمات مشاوره قانون کار

   1- قوانین جاری کارگری و کارفرمایی

   2- شرکت در جلسات تشخیص و حل اختلاف اداره کار

   3- تهیه آیین نامه انضباطی

   4- آموزش قانون کار و دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط

   5- بررسی و نظارت به تسویه حساب های کارکنان

   6- تهیه آیین نامه موارد ایمنی (حفاظت ایمنی و بهداشت کار)

   7- مقررات مرتبط با حوادث ناشی از کار

   8- آیین دادرسی کار و مراجع حل اختلاف

   9- تعهدات کارفرما در قبال کارگران (به موجب قرارداد با پیمان دهنده)

  و ...

 

“ خدمات مشاوره قانون کار ”