خدمات مشاوره مالیاتی

: #353
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 4 مرداد 1396 11:33
تعداد بازدید کننده : 642
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خدمات مشاوره مالیاتی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سر فصل های خدمات مشاوره مالیاتی (مالیات های مستقیم - مالیات بر ارزش افزوده)

   1- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات

   2- آیین نامه ها (نحوه نگهداری و تحریر دفاتر قانونی)

   3- هزینه های قابل قبول و استهلاک

   4- وظایف اشخاص ثالث، تشویقات و جرایم مالیاتی

   5- دادرسی مالیاتی (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیات، هیات ماده 251 مکرر، هیات ماده 216، دیوان عدالت اداری)

   6-  معافیت های مالیاتی و شرایط آن

   7- مقررات مربوط به شمول مالیات بر ارزش افزوده

   8- مالیات بر مستغلات، اجازه و ...

  و ...

 

“ خدمات مشاوره مالیاتی ”