خدمات تجاری سازی

: #38
تاریخ انتشار : سه شنبه, 1 مهر 1399 16:56
تعداد بازدید کننده : 5070
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خدمات تجاری سازی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

خدمات تجاری سازی قابل ارائه:

 

  •  مشاوره مدیریت
  •  مشاوره حسابداری
  •  مشاوره انعقاد قرارداد
  •  مشاوره شناسایی مجوز و گواهی های ضروری و اخذ آنها
  • مشاوره در تدوین طرح های امکان سنجی
  • ارائه خدمات منتورینگ به استارت آپ ها و شتاب دهنده ها
“ خدمات تجاری سازی ”