خدمات تجاری سازی

: #38
تاریخ انتشار : شنبه, 31 تیر 1396 16:06
تعداد بازدید کننده : 4942
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
خدمات تجاری سازی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

خدمات تجاری سازی قابل ارائه:

 

• مشاوره مدیریت
• مشاوره حسابداری
• مشاوره انعقاد قرارداد
• مشاوره شناسایی مجوز و گواهی های ضروری و اخذ آنها
“ خدمات تجاری سازی ”