سوابق آموزشی

: #4
تاریخ انتشار : دوشنبه, 7 فروردین 1396 9:56
تعداد بازدید کننده : 7809
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
سوابق آموزشی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

سوابق برگزاری کارگاه های آموزشی در شهر تهران-سال  1395

 

سوابق برگزاری 4 دوره کارگاه های آموزشی در شهر مقدس مشهد- زمستان 1395

 

   
 

سوابق برگزاری 11 دوره کارگاه های آموزشی در شهر شیراز- سال 1395

 

سوابق برگزاری سلسله نشست های پرسش و پاسخ در شهر شیراز- پاییز و زمستان 1395

- برگزاری اولین سری از سلسله نشست های پرسش و پاسخ با موضوع آشنایی با قوانین تامین اجتماعی در سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس - شیراز

 

سوابق برگزاری سلسله نشست های پرسش و پاسخ در شهر تهران- پاییز و زمستان 1395

 

لینک فایل های مربوط به برخی نشستها

-  آشنایی با  قوانین تامین اجتماعی  (گزارش برگزاری نشست)

-  آشنایی با قوانین مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (گزارش برگزاری نشست)

- آشنایی با قوانین کار، قراردادهای پرسنلی و حقوق و دستمزد  (گزارش برگزاری نشست

- آشنایی با کلیات حقوق مالکیت فکری  (گزارش برگزاری نشست - فایل ارائه)

-  آشنایی با قوانین صادرات و واردات گمرکی  (گزارش برگزاری نشست - فایل ارائه)

 

سوابق برگزاری دوره های آموزشی تجاری سازی و کسب و کار:

 

سوابق برگزاری دوره های آموزشی کیفی و آزمایشگاهی:

 

   

“ سوابق آموزشی ”
تگ ها کفا