پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی

: #77
تاریخ انتشار : یکشنبه, 19 مهر 1394 10:07
تعداد بازدید کننده : 1056
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با...
 • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

لطفاً به منظور اطلاع از سطح آشنایی شرکت کنندگان در دوره آموزشی با مباحث آن، پرسشنامه زیر را تکمیل فرمائید.

 

 1. * آشنایی با تنظیم لیست بیمه، بیمه شدگان تأمین اجتماعی :
 2. آشنایی شما از حقوق و تکالیف کارگران (بیمه شدگان) تامین اجتماعی چه میزان می باشد؟ :
 3. * آشنایی شما از حقوق و تکالیف کارفرما چه میزان می باشد؟ :
 4. * آشنایی شما از حقوق و تکالیف پیمانکار در قانون تأمین اجتماعی چه میزان می باشد؟ :
 5. * آشنایی شما از نحوه ی محاسبه ی حق بیمه قراردادهای پیمان چه میزان می باشد؟ :
 6. * آشنایی با فرایند دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی :
 7. * آشنایی شما از مقررات کیفری حوزه بیمه تامین اجتماعی چه میزان می باشد؟ :
 8. * آشنایی شما از نهادها و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات نهادهای بیمه ای چه میزان می باشد؟ :
 9. * شغل کنونی شما با موضوع دوره مرتبط است؟ :
  • Reload بازآوری
  بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

“ پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با ضوابط و مقررات تامین اجتماعی ”
تگ ها آموزش