پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با مبانی عقد قراردادها

: #79
تاریخ انتشار : دوشنبه, 20 مهر 1394 9:52
تعداد بازدید کننده : 1041
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با...
 • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

لطفاً به منظور اطلاع از سطح آشنایی شرکت کنندگان در دوره آموزشی با مباحث آن، پرسشنامه زیر را تکمیل فرمائید.

 1. * آشنایی با قراردادهای خرید و فروش چه میزان می باشد :
 2. * آشنایی با قراردادهای کار (قرارداد کار معین، قرارداد تمام وقت و قرارداد مدت معین) چه میزان می باشد :
 3. * آشنایی با قراردادهای خربد خدمت چه میزان می باشد :
 4. * آشنایی با موضوع تضامین در قراردادها چه میزان می باشد :
 5. * آشنایی با تعیین شرایط تحویل کار در قراردادها چه میزان می باشد :
 6. * آشنایی شما با فرایند داوری در اختلافات قراردادی چه میزان می باشد :
 7. * آشنایی شما با فرایند داوری در اختلافات قراردادی چه میزان می باشد :
 8. * آشنایی شما با شرایط احراز صلاحیت مجری یا فروشنده یا سازنده یا... برای اجرای قرارداد چه میزان می باشد :
 9. * مطالب این دوره آموزشی با شغل کنونی شما ارتباط دارد :
 10. * تاکنون قراردادهای خرید و فروش و یا سفارش ساخت منعقد نموده اید :
 11. * تاکنون قرارداد پرسنلی منعقد نموده اید :
  • Reload بازآوری
  بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

 

“ پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با مبانی عقد قراردادها ”
تگ ها آموزش