پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت

: #80
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 22 مهر 1394 8:33
تعداد بازدید کننده : 863
ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با...
 • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

لطفاً به منظور اطلاع از سطح آشنایی شرکت کنندگان در دوره آموزشی با مباحث آن، پرسشنامه زیر را تکمیل فرمائید.

 

 1. * آشنایی شما با تفاوتهای قانونی انواع شرکت و موسسه چه میزان می باشد؟ :
 2. آشنایی شما از حدود اختیارات مدیران در شرکتهای سهامی چه میزان می باشد؟ :
 3. * آشنایی با فرایند ثبت صورتجلسات چه میزان می باشد؟ :
 4. * آشنایی با مدت قانونی هیئت مدیره چه میزان می باشد؟ :
 5. * آشنایی با وظائف قانونی مجامع، هیئت مدیره، بازرسان و مدیر عامل چه میزان می باشد؟ :
 6. * آشنایی با موضوع افزایش سرمایه در شرکتها چه میزان می باشد؟ :
 7. * مطالب این دوره آموزشی با پست کنونی شما ارتباط دارد؟ :
 8. * سابقه ی شرکت در دوره آموزشی قانون تجارت را داشته اید؟ :
  • Reload بازآوری
  بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد

“ پرسش نامه متقاضی شرکت در دوره آموزشی آشنایی با قانون تجارت ”
تگ ها آموزش